Home page > Aktuality > O vojáky, kteří se připravují na nedělní slavnostní přehlídku, se stará sto čtyřicet osob

O vojáky, kteří se připravují na nedělní slavnostní přehlídku, se stará sto čtyřicet osob

Autor: majorka Miroslava Štenclová, Velitelství pozemních sil

Zabezpečit stravování a ubytování pro více než dva tisíce vojáků, kteří se na bývalém letišti v Bechyni připravují na nedělní slavnostní přehlídku v Praze, není nic jednoduchého. Zázemí začalo v srpnu budovat přes dvě stě padesát vojáků 15. ženijního pluku. Kromě místních se k nim připojil ještě 14. pluk logistické podpory z Pardubic a 13. dělostřelecký pluk z Jinců. Denně se o cvičící vojáky stará na sto čtyřicet osob - kuchaři, lidé zabezpečující ubytování, hygienu, parkování techniky či obsluhu elektrocentrál.

Pochodující jednotky jsou po dobu příprav ubytovány v polním stanovém táboře. „Výstavba sto deseti stanů, které slouží k ubytování, ošetřování, dozorčímu stanového tábora, dále jsou zde sprchové stany, hygienické zázemí a sociální kontejnery, trvala dva týdny,“ řekl náčelník logistiky ženijního pluku major Bohumil Falát. Poznamenal, že na bývalém letišti je vybudována také kopie Evropské třídy včetně metra či tribuny pro prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil. Nechybí ani stany a haly, kde mohou vojáci odpočívat mezi jednotlivými pochody, či kde velitel pořádá tiskové konference.

Velkokapacitní jídelna

Důležitou součástí nácviku na přehlídku je také stravování. Na velkokapacitní jídelnu se proto změnil prostor bývalé budovy tzv. padáčkárny. Čtvrtina budovy slouží jako provizorní výstrojní středisko naturálního odívání, kde se dolaďuje ustrojenost cvičících, a zbylou část tvoří právě jídelna se čtyřmi výdejními místy. Najednou zde může obědvat pět set padesát vojáků. Aby se jednotky vystřídaly, mají rozděleny časy výdeje v rozpětí dvou hodin.

„O celodenní vaření teplé stravy a více než tři a půl tisíce litrů čaje se starají téměř čtyři desítky kuchařů,“ upřesnil major Falát s tím, že směna na výdej musí být na místě již ve čtyři hodiny ráno. Ve chvíli, kdy se k nácviku připojí složky Integrovaného záchranného systému, které jsou součástí přehlídky, zvýší se počet strávníků denně až na tři tisíce. V prostorách kuchyňského bloku ženisté zřídili hospodářskou varnu a výdejnu, a to ze tří souprav kontejnerových kuchyní a šesti polních automobilních kuchyní.

Součástí přehlídky na Evropské třídě bude více než dvě stě kusů techniky, z nichž armádní technika je v Bechyni již od minulého týdne. Na bývalém letišti je proto zřízen provizorní polní park včetně dozorčího.

Pomáhají i další útvary

Na přípravě slavnostní přehlídky se podílí i další útvary. Vojenská policie z Tábora společně s ženisty při příjezdech jednotek a techniky zabezpečuje regulaci dopravy, Agentura vojenského zdravotnictví se stará o zdravotní zabezpečení a některý materiál, místní kuchaře posílili kolegové ze 4. brigády rychlého nasazení a 25. protiletadlového raketového pluku. Každodenně se na zabezpečení podílí i odbor logistiky Velitelství pozemních sil.

„Komplexní koncept logistické podpory do všech oblastí jsem vytvořil již před rokem. Rozpracovali jsme jej na všechny posádky, které se na akci podílí a v prvním čtvrtletí letošního roku se uskutečnilo několik součinnostních jednání k rozdělení úkolů s upřesněním nasazení sil a prostředků k realizaci v posádkách. Tyto úkoly byly rozpracovány a vydány v odborné stati nařízení velitele pozemních sil,“ vysvětlil náčelník odboru plukovník Miroslav Horáček.

Podpora cvičících vojáků

V neposlední řadě zde má svůj podíl i humanitní oddělení Agentury personalistiky, které pro vojáky zabezpečilo kulturní volnočasové aktivity. Denně mohou v Kinematografu bratří Čadíků sledovat některý z nových českých filmů, v neděli si dokonce užili koncert Olgy Lounové. Sportovci si na své přijdou na v posádkové posiliovně a na běžeckých drahách, které mají ženisté v prostoru.

„Mohlo by se zdát, že se jedná o maličkosti, ale právě v těchto drobnostech někdy spočívá i samotný výsledek výcviku. Úsilí vložené právě do podpory jednotek zpravidla není vidět. A málokdo si uvědomí, kolik hodin práce za tím stojí,“ dodal s uznáním plukovník Petr Procházka, zástupce velitele Pozemních sil, který nácvik v Bechyni řídí.

 

Autor: 

  • majorka Miroslava Štenclová, Velitelství pozemních sil

Autor FOTO: 

  • : autorka, četař René Rámiš (Univerzita obrany), kapitán Jan Böhm (15. ženijní pluk)

Fotogalerie

Nahoru