Home page > Hasičský záchranný sbor ČR

Hasičský záchranný sbor ČR

Posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je chránit životy a zdraví obyvatel, též majetek a životní prostředí před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.

Hasičský záchranný sbor ČR je jednou ze tří základních složek integrovaného záchranného systému České republiky.

První profesionální hasičský sbor byl na českém území založen již v roce 1853 v Praze.

Na přelomu tisíciletí byla působnost Hasičského záchranného sboru České republiky rozšířena o problematiku krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému.

V novém organizačním uspořádání působí Hasičský záchranný sbor České republiky od 1. ledna 2001.

V roce 2009 byl do organizační struktury HZS ČR začleněn Záchranný útvar HZS ČR, k jehož hlavním úkolům patří záchranná a humanitární činnost na území České republiky, zajištění poskytování pomoci do zahraničí a obnova postižených území – to vše za pomoci speciální techniky.

Hasičský záchranný sbor České republiky přijímá telefonická tísňová volání na národním čísle 150 a jednotném evropském čísle 112. V loňském roce sáhli občané České republiky po linkách tísňového volání každých 10,5 sekundy, tzn. ve 2 991 669 případech.

Na základě těchto oznámení vyjížděly jednotky hasičů každé 2 minuty a 57 sekund k mimořádné události (celkový počet zásahů včetně těch vícenásobných byl 177 889) a každých 8 minut došlo k záchraně či evakuaci osob z nebezpečných prostor (celkový počet zachráněných a evakuovaných byl 65 633).

Průměrně hasiči vyjíždějí denně k 345 mimořádným událostem, přičemž ve 193 případech se jedná o poskytnutí technické pomoci, v 61 případech o pomoc při dopravních nehodách a jen ve 45 případech o zásah u požáru. 


Ve dnech 26. – 28. října 2018 se návštěvníkům oslav sta let české státnosti představí tři desítky kusů různorodé hasičské techniky. Od čtyřkolky, přes rychlá zásahová vozidla, dopravní automobil až po cisternové automobilové stříkačky s další technikou a plavidly na přívěsech. Ze zástupců výškové techniky bude k vidění automobilový žebřík Iveco Magirus s dosahem 30 m nebo Tatra 815 s dosahem 20 m.  Ze speciální techniky bude mít Hasičský záchranný sbor ČR v průvodu automobilový jeřáb  Mercedes Benz umožňující manipulaci s nepojízdnou technikou, univerzální dokončovací stroj používající se např. k rozkrývání sutin zřícených budov nebo čistění koryt, nákladní automobil s hydraulickou rukou, do tří stran sklápěcí automobil Tatra, sací bagr Man určený k nasávání mokrých i suchých materiálů, požární kontejnerový nosič  s kontejnerem, víceúčelový stroj Huddig na dálkové ovládání používaný v místech, kde hrozí exploze, obojživelný pásový transportér sloužící též k evakuaci osob a vyprošťovací tank, který pomáhal vyprostit českou loď v centru Drážďan nebo vytáhnout zřícenou Trojskou lávku v Praze.

Fotogalerie

Nahoru