Home page > ZZS HMP: Naše srdce bije pro Prahu přes 160 let

ZZS HMP: Naše srdce bije pro Prahu přes 160 let

„Ochrániti, co jest ochrany hodno, zachrániti v každém druhu nebezpečí jak životy lidské, tak i majetek spoluobčanů dobrovolně, neohroženě a nezištně.“ Tak znělo heslo Pražského dobrovolného sboru ochranného, který vznikl 8. prosince 1857. Od tohoto data se píše více než 160letá historie Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která je tak nejstarší záchrannou službou v Evropě.

Dnes je ZZS HMP příspěvkovou organizací zřizovanou Magistrátem hl. m. Prahy, jejím hlavním úkolem je poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče na území Prahy a v okolí hlavního města. ZZS HMP zaměstnává přes 500 lidí, většinu tvoří profesionální zdravotníci.

Denně zasahují posádky ZZS HMP průměrně u 350 případů, z toho jsou pacienti přibližně ve 40 případech v přímém ohrožení života. Páteří záchranné služby, která funguje v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, jsou dvě složky – zdravotnické operační středisko (ZOS) a výjezdové skupiny.

Šest až osm operátorek ZOS vyřídí denně přes 600 hovorů na tísňové lince 155 a stovky dalších volání a rádiových relací. Během dvanáctihodinové směny rozhoduje operátorka s malým množstvím dostupných informací a ve značné časové tísni o desítkách lidských osudů, životy zachraňuje doslova jen pomocí svého hlasu.

Druhým pilířem záchranné služby jsou výjezdové skupiny – tedy posádky rychlé zdravotnické pomoci (RZP), rychlé lékařské pomoci (RLP) a letecké výjezdové skupiny (LVS).

Skupiny RZP řeší téměř 90 procent událostí. Posádku vozu Mercedes Sprinter se skříňovou nástavbou tvoří zdravotnický záchranář a řidič vozidla ZZS nebo dva zdravotničtí záchranáři. Moderní vybavení vozů připomíná mobilní jednotku intenzivní péče. V Praze vyjíždí denně z 21 základen až 35 vozů RZP. Do roku 2025 by měl počet výjezdových základen dosáhnout 25.

Posádky RLP, tedy lékař s řidičem nebo zdravotnickým záchranářem, vyjíždějí k pacientům s nejzávažnějšími obtížemi rychlým osobním vozem Mercedes Benz ML 280 CDI. Na místě události se setkávají s vozem RZP v tzv. rendez-vous systému. Pokud není nutný doprovod pacienta v sanitce do nemocnice, vyráží lékař po poskytnutí ošetření k dalšímu případu. Záchranná služba tak efektivně funguje ve všední dny se 4–5 skupinami RLP.

U případů s nejvyšší naléhavostí jsou posádky na místě do 8 minut a v 95 procentech případů dorazí k pacientovi do 15 minut.

Od roku 1987 existuje v Praze nepřetržitě také tzv. letecká výjezdová skupina (LVS), posádku vrtulníků typu EC-135T2 tvoří lékař a zdravotnický záchranář, piloty jsou příslušníci Letecké služby Policie ČR. Záchranářský vrtulník s volacím znakem Kryštof 01 operuje přes den na území Prahy a Středočeského kraje, po setmění pak prakticky na celém území ČR. Téměř 95 procent zásahů se odehrává přímo v terénu, což výrazně zkracuje cestu pacientů do specializovaných center v nemocnicích. Za celou dobu provozu LVS v Praze nedošlo k žádné vážnější nehodě. Znalosti a zkušenosti pražských leteckých záchranářů a lékařů pomáhají aktuálně při vzniku obdobných výjezdových skupin v Pekingu či v Šanghaji. 

ZZS HMP disponuje rovněž speciální technikou, nasazovanou především při mimořádných událostech s hromadným postižením osob. Jedná se hlavně o modul pro hromadná neštěstí GOLEM, který slouží jako mobilní ošetřovna, a speciální vůz Atego, který nejčastěji vyjíždí k dopravním nehodám s vysokým počtem zraněných, k požárům a do nepřístupného terénu.

Pravidelný pořádáním akcí pro veřejnost se ZZS HMP podílí na zvyšování povědomí o poskytování první pomoci. Praha se může například pochlubit prvenstvím v počtu laiky poskytnutých resuscitací – osmi z deseti lidí, kterým se v Praze zastaví srdce, poskytnou první pomoc kolemjdoucí na místě. Světový průměr je pouze 20 procent. ZZS HMP se rovněž účastní řady studií, mezinárodních kongresů a odborných setkání, čímž přispívá k prohlubování znalostí na poli urgentní medicíny.

Fotogalerie

Nahoru